fredag 6 mars 2009

ett ytte-pytte steg

Vad är väl 0,3 kg? Tre deciliter vatten, två små bananer eller ett uteblivet toalettbesök.
Men det är också ett steg i rätt riktining. Så det så.

Inga kommentarer: